Branka Radičevića 56, Gospođinci, Vojvodina

Likovna kolonija

Госпођинци: Овогодишња 16. Ликовна колонија „Сусрет код Боднарова” одржана је у суботи, 17. октобра 2020. године. На Колонији су узела учешће 22 ликовна ствараоца из више места, а четири рада ће бити приложена имајући у виду да су се неки уметници определили  на сликање на даљину. У оквиру Дечје колоније која ове године није одржана као ранијих у Школи, ученици Основне школе из Гопођинаца су већ приложили 20 радова, које су исто тако урадили сликајући на даљину. Колонија је одржана у просторијама Месне заједнице са почетком у 10 часова и трајала је до 21 час увече. Организатор Колоније је као и ранијих година Друштво за русински језик, књижевност и културу, Нови Сад у сарадњи са Организационим одбором Ликовне колоније у Госпођинцима. У Ликовној галерији била је постављена изложба са прошлогодишње 15. Колоније са каталогом. Финасијску подршку одржавању Колоније дали су: Општина Жабаљ из Жабља, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мењине-националне заједнице, Нови Сад и Национални савет Русина, Руски Крстур. Колонија је као и ранијих година требала бити одржана крајем јула о.г, али је због корона вируса одржана у овом термину.

 

Ґосподїнци: Тогорочна 16. Подобова колония „Стретнуце у Боднарова” отримана соботу, 17. октобра 2020. року. На Колониї участвовали 22 подобово уметнїки з вецей местох, а штверо приложени свойо роботи, понеже ше опредзелли мальовац з дому. У рамикох Дзецинскей колониї хтора того року нє отримана як скорейших рокох у Школи, школяре Основней школи зоз Ґосподїнцох уж приложели 20 роботи хтори намальовали позарядово. Колония отримана у просторийох Месней заєднїци зоз початком на 10 годзин и тирвала по 21 годзину. Орґанизатор Колониї, як и скорейших рокох Дружтво за руски язик, литературу и културу, Нови Сад у сотруднїцтве зоз Орґанизацийним одбором Колониї у Ґосподїнцох. У Подобовей ґалериї були виложени роботи зоз прешлорочней, 15. Колониї зоз каталоґом. Финансийну потримовку отримованю Колониї дали: Општини Жабель зоз Жаблю, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Нови Сад и Национални совит Руснацох, Руски Керестур. Колония мала буц отримана концом юлия т. р, алє є пре нєвигодну ситуацию зоз корона вирусом преложена и отримана у терашїм термину.

Захваљујемо на учешћу и подршци.

Дзекуєме на потримовки и участвованю.

papugai@mts.rs