Branka Radičevića 56, Gospođinci, Vojvodina

Boravak

Produženi boravak će se organizovati za učenike 1. i 2. razreda. Boravak će voditi
nastavnik Marko Gadžić, a dnevni rad je podeljen u dve grupe:
1. Grupa (prepodnevna) radi od 9:30 do 11:30
2. Grupa (popodnevna) radi od 11:30 do 13:30
Boravak ima svoju učionicu koju samostalno uređuje i koristi. Rad u boravku je po planu i
programu koji je usaglašen sa planovima i programima za razrednu nastavu.