Branka Radičevića 56, Gospođinci, Vojvodina

Zaposleni

 • Direktor škole – Darko Vranešević
 • Sekretar – Nikola Barbarić
 • Pedagog škole – Jadranka Zorotović Miković
 • Računovodstvo – Sonja Anđelković

RAZREDNA NASTAVA

 • Sanja Jovičić – učiteljica II-1
 • Jelena Petojević – učiteljica II-2
 • Rosa Prole – učiteljica III-1
 • Vesna Jović – učiteljica III-2
 • Helena Sili – učiteljica IV-1
 • Gordana Ilić – učiteljica IV-2
 • Radmila Popović – učiteljica I-1
 • Ivana Makra – učiteljica I-2
 • Marko Gadžić – produženi boravak

PREDMETNA NASTAVA

srpski jezik i književnost

 • Ana Jurišin – raz. starešina VIII-1
 • Sonja Drapšin – raz. starešina VII-1

Matematika

 • Stevan Dudić
 • Todora Orbović – raz. starešina VII-2

Engleski jezik

 • Vesna Simićević
 • Marina Leški

Francuski jezik

 • Jovanka Tintor –  raz. starešina VI-2

Fizika i hemija

 • Verica Tot –  raz. starešina V-2

Geografija

 • Kristina Balaton – raz. starešina V-1

Biologija

 • Zlata Jovičić

Istorija

 • Aleksandar Baborac – raz. starešina VI-1

Muzička kultura

 • Duško Đurđev

Likovna kultura

 • Vladimir Vještica

Fizička kultura

 • Petar Bubnjević
 • Todor Lukić – raz. starešina VIII-2

Tehničko i informatičko obrazovanje

 • Ana Ercegovac

Informatika i računarstvo

 • Ana Ercegovac
 • Todora Orbović
 • Stevan Dudić

Veronauka

 • Dragan Nikoloski

Rusinski jezik sa elementima nacionalne kulture – Ana-Marija Rac
Bibliotekar – Jelena Popov

Bibliotekar – Ana Jurišin

Bibliotekar – Jovanka Tintor

POMOĆNO – TEHNIČKO OSOBLJE

 • Milovan Biserčić – domar, ložač
 • Mirjana Tarlać – servirka
 • Milunka Antanasijević – spremačica
 • Milana Ilić- spremačica
 • Milka Drljić- spremačica
 • Biljana Drljić – spremačica
 • Vesna  Kovačev – spremačica
 • Marijana Đurđev – spremačica
 • Branislava Rusov – spremačica