Branka Radičevića 56, Gospođinci, Vojvodina

Timovi

U našoj školi aktivan je veliki broj timova i aktiva.

1. Stručni aktiv za razvoj školskog programa i razvojno planiranјe:

 • Verica Tot – koordinator za ŠP
 • Gordana Ilić – koordinator za RP
 • Jadranka Zorotović – Miković

2. Tim za izradu GPRŠ:

 • Mira Mišić – koordinator
 • Slađana Stefanović – unos podataka
 • Jovanka Tintor – prikuplјanje podataka

3. Tim za izveštaj GPRŠ:

 • Sandra Perović – koordinator i unos podataka
 • Sanela Đukić – prikuplјanje podataka i unos podataka

4. Tim za INKLUZIVNO OBRAZOVANјE I DODATNU PODRŠKU UČENICIMA

 • Jadranka Zorotović – Miković– koordinator
 • Mira Mišić – vođenje i arhiviranje dokumentacije
 • Gordana Ilić – član tima, IOP
 • Vesna Jović – član tima, pomoć pri pisanju IOP-a
 • Jelisaveta Jović – član tima, IOP
 • Sandra Perović – član tima, IOP
 • Ana Jurišin – član tima, individualizacija
 • Milorad Dudić – član tima, individualizacija, IOP
 • Todora Orbović – član tima, IOP
 • Sonja Drapšin – član tima, IOP

5. Tim za zaštitu učenika od NASILjA, ZLOSTAVLjANјA I ZANEMARIVANјA, RAZVOJ, MIR, TOLERANCIJU I KONVENCIJU O PRAVIMA DETETA

 • Tanja Tot – koordinator
 • Jadranka Zorotović – Miković– član tima
 • Rosa Prole – član tima
 • Vesna Simićević – član tima
 • Jovanka Tintor – član tima
 • Jelena Petojević – član tima
 • Duško Đurđev – član tima
 • Vlado Popović – član tima
 • Silvija Ilinčić- član tima

6. Aktiv učeničkih organizacija: DEČJI SAVEZ, UČENIČKI PARLAMENT, CRVENI KRST

 • Vesna Jović – koordinator DS
 • Sonja Drapšin – koordinator UP
 • Radmila Popović – koordinator CK
 • Jelena Petojević – član tima
 • Silvija Ilinčić – član tima
 • Gordana Ljubičić – član tima
 • Sanela Đukić – član tima
 • Jelena Popov – član tima
 • Jovanka Tintor – član tima
 • Vladimir Vještica – član tima