Branka Radičevića 56, Gospođinci, Vojvodina

Timovi

U našoj školi aktivan je veliki broj timova i aktiva.

1. Tim za izradu GPRŠ:
– Verica Tot
– Ana Ercegovac – koordinator
– Jovanka Tintor

2. Tim za izveštaj GPRŠ:
– Darko Vranešević- koordinator
– Helena Sili- prikupljanje podataka i unos podataka
– Zlata Jovičić – prikupljanje podataka i unos podataka

3. Tim za sprovođenje inkluzije i dodatnu podršku učenicima
– Ivana Spremo – koordinator
– Stevan Dudić – pomoćnik koordinatora
– Jadranka Zorotović-Miković – supervizor
– Roditelj učenika koji uči po IOP-u

4. Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, razvoj, mir i
toleranciju i konvenciju o pravima deteta
– Darko Vranešević – koordinator
– Jadranka Zorotović Miković – izrada plana, učestvovanje u medijaciji, razgovorima sa
roditeljima, izradi plana PVR i saradnji sa stručnim ustanovama
– Kristina Balaton – zapisničar na sastancima Tima
– Todora Orbović – član
– Predstavnik Saveta roditelja

5. Tim za kulturnu aktivnost škole, vođenje letopisa i predstavljanje rada škole
– Jović Vesna – pisanje plana aktivnosti
– Ana Jurišin– vođenje letopisa
– Dragan Nikoloski – realizacija planiranog u okviru kulturnih i drugih aktivnosti
– Duško Đurđev – koordinator
– Vladiir Vještica – planirane aktivnosti popratiti likovnim radovima

6. Tim za profesionalnu orjentaciju- Ana Jurišin – 8-1 – realizacija radionica i ostalih aktivnosti
– Todor Lukić – 8-2 – realizacija radionica i ostalih aktivnosti
– Todora Orbović – 7-2 – realizacija radionica i ostalih aktivnosti
– Sonja Drapšin – 7-1 – realizacija radionica i ostalih aktivnosti

7. Tim za profesionalni razvoj
– Rosa Prole – koordinator
– Radmila Popović
– Duško Đurđev

8. Tim za samovrednovanje rada škole
– Todora Orbović – koordinator i pisanje godišnjeg izveštaja o rezultatima
– Jadranka Zorotović – član
– Predstavnik Saveta roditelja

9. Tim za ekskurzije, školu u prirodi, letovanje i zimovanje, sport i sportske
aktivnosti:
– Dragan Nikoloski
– Aleksandar Baborac
– Jelena Petojević
– Kristina Balaton
– Ana Jurišin – koordinator za ekskurzije
– Todor Lukić

10. Tim za takmičenja i nagrađivanja:
– Vesna Simićević – prikupljanje podataka i prijava učenika za takmičenja, izveštaji
– Marko Gadžić – tehnička podrška
– Petar Bubnjević
– Nikola Barbarić-sekretar

11. Tim za projekte i partnerstva van ustanove
– Aleksandar Baborac – nastavnik istorije
– Ana Ercegovac – nastavnik tehnike i tehnologije
– Todora Orbović – nastavnik matematike
– Jadranka Zorotović Miković – pedagog

12. Tim za razvojni plan škole
– Darko Vranešević – direktor škole
– Jadranka Zorotović Miković – pedagog
– Todora Orbović – profesor matematike
– predstavnik iz Saveta roditelja
– Boris Straživuk, predstavnik lokalne zajednice

13. Tim za obezbeđivanje kvaliteta rada ustanove
– Darko Vranešević – direktor škole
– Jadranka Zorotović Miković – pedagog
– Sonja Drapšin – organizacija i realizacija aktivnosti
– Marina Leški – organizacija i realizacija aktivnosti
– Nikola Barbarić – sekretar

14. Tim za preduzetništvo i razvoj međupredmetnih kompetencija
– Todora Orbović – koordinator
– Sonja Drapšin
– Petar Bubnjević

15. Tim za primenu vaspitno-disciplinskih mera i uvođenje pripravnika u posao:
– Darko Vranešević
– Nikola Barbarić
– Jovanka Tintor

16. Tim za ostvarivanje projekata u ustanovi i marketing škole:
– Marko Gadžić
– Stevan Dudić
– Sanja Jovičić