Branka Radičevića 56, Gospođinci, Vojvodina

Boravak

Produženi boravak će se organizovati za učenike I i II razreda. Boravak će voditi nastavnik Sanela Đukić, a dnevni raspored će biti sledeći:
Rad je podeljen u dve grupe: